درباره مدیرشو

تاکنون ایده های متعددی برای توانمندسازی، افزایش قابلیت ها و ظرفیت های دانشجویان در رشته مدیریت مطرح و اجرا شده است. «مدیرشو»، طرحی است که با رویکرد شبیه سازی و موردکاوی به آموزش مفاهیم مدیریتی می پردازد و در هر مرحله از آن، با توجه به هدفگذاری صورت گرفته، برنامه هایی اجرا می شود و شرکت کنندگان بر این اساس در طرح حضور یافته و دانش و مهارت خود در امر مدیریت را ارتقاء می دهند. تاکنون ۴ گام مختلف از طرح مدیرشو به اجرا در آمده است و هم اکنون به لطف خداوند متعال میخواهیم در ایام نوروز ۹۹،گام پنجم آن را تحت عنوان مدیرشوپلاس برگزار نماییم.

لازم به ذکر است در هر یک از مراحل مدیرشو، تیم علمی مجزایی تشکیل شده و بر اساس هدفگذاری آن مرحله به طراحی برنامه های مشخصی می پردازند. سعی مدیرشو بر این است که تجربه های متفاوتی را با حضور اساتید و مربیانی متنوع به مرحله اجرا در آورد.

هدف گام اول مدیرشو، تمرین تصمیم گیری و مشاهده عواقب و تبعات هر تصمیم بود بر همین اساس، موردکاوی پویا در سه مرحله طراحی شد و شرکت کنندگان با مطالعه هر یک از مراحل و پاسخگویی به چالش طرح شده در پایان هر مرحله، وارد مرحله بعدی می شدند. این دوره در ایام نوروز ۹۸ برگزار شد. حامی اصلی برگزاری این گام، انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام بود.

در گام دوم مدیرشو، که به صورت تیمی و با هدایت مربی طراحی و اجرا شد، فهم سازمان از طریق اسناد و مدارک رسمی تقویت گردید. با توجه به اینکه موفقیت یک مدیر در سازمان مرهون کسب توانایی لازم در اخذ داده، پردازش آن و تصمیم گیری بر اساس داده های حاصله است در این مرحله، تقویت برخی مهارت های مربوط به این موضوع در نظر گرفته شده است. البته در این مرحله، صرفاً تقویت توانایی کسب اطلاعات از داده¬های مکتوب (و نه مشاهده میدانی) مدنظر بود. الف) تقویت توانایی تشکیل تیم (و نه گروه)، ب) تقویت توانایی گزارش خوانی، ج) تقویت خلاصه کردن موثر گزارش، د) تقویت توانایی تشخیص ضعف ها، نواقص، تناقضات و خلاءهای گزارش ها، هـ) تقویت توانایی شناسایی عوامل بحرانی و مساله ساز در سازمان، عوامل کلیدی موفقیت/شکست، و) تقویت توانایی تعیین نقاط اهرمی برای تغییر، ز) تقویت توانایی ارائه تحلیل و گزارش دهی (به صورت توصیه های توصیفی و راهبردی) و همچنین ح) تقویت توانایی ارائه موثر گزارش از اهداف گام دوم مدیرشو۲ بود. این دوره در بازه ۲۲ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ در اردوگاه دماوند دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد. این دوره با محوریت انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و مدیریت و همچنین دفتر مطالعات صنعت این دانشگاه برگزار گردید.

در گام سوم مدیرشو که با هدف «تقویت توان فهم سازمان از طریق حضور و زیست در آن» در شهرستان میبد استان یزد و در بازه زمانی ۲۷ تیر الی ۴ مرداد ۱۳۹۸ و در چهار شرکت منتخب کاشی برگزار شد، ضرورت زیست سازمانی مورد توجه قرار گرفت. در این گام، شرکت کنندگان با حضور واقعی در فضای صنعت و با تجربه زیست در آن، فهم خود را نسبت به سازمان و مفاهیم ضمنی آن را ارتقاء دادند. حامیان اصلی این دوره، دفتر مطالعات صنعت دانشگاه امام صادق علیه السلام، مرکز نوآوری این دانشگاه و همچنین انجمن علمی دانشجویان دانشگاه معارف اسلامی و مدیریت بودند.

گام چهارم مدیرشو به بررسی کاربست علوم رفتاری در گستره دانش مدیریت اختصاص یافت. در گام چهارم، مجموعه مدیرشو با همکاری دفتر مطالعات صنعت و هسته مطالعات رفتاری دانشگاه امام صادق علیه السلام و با حمایت مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق علیه السلام، در قالب طرح مدیرشو۴، دوره‌ای را سامان بخشید. در این دوره، شرکت کنندگان در روزهای ۱۲ و ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ در محل آزمایشگاه مدیریت شهید چمران دانشگاه امام حسین علیه السلام حضور یافتند و در قالب رویدادی جذاب، کاربست علوم رفتاری در گستره دانش مدیریت را مرور کردند.

و حالا در گام پنجم که تحت عنوان دوره مدیرشوپلاس ساماندهی شده است، قرار است شرکت کنندگان در موقعیت های مدیریتی - که به صورت موردکاوی برای آنان تصویر می شود قرار گرفته و- به تصمیم گیری بپردازند. موردکاوی های طراحی شده به صورت مرحله ای است و تبعات هر تصمیم در مرحله بعد، آشکار می شود ضمن اینکه این دوره به صورت فردی و تیمی طراحی شده است و در مرحله تیمی، ارزیابی سیاست های حاکمیتی مدنظر خواهد بود. فضای موردکاوی های طراحی شده این گام، به سبب تقارن با ایام بحران کرونا در کشور به این صورت است که پس از شیوع بیماری کرونا در کشور، کسب و کارهای گوناگون دچار بحران شده و شرکت کنندگان در جایگاه مسئول هر یک از این کسب و کارها که چالش متفاوت ولی مرتبط با بحران کرونا برایش ایجاد شده است قرار گرفته و سعی می کند، این بحران را مدیریت نماید.